• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Wat een dappere stap om een klacht aan ons te melden. Wij zullen deze met alle respect gaan behandelen en binnen 48 uur zult u een eerste reactie van ons ontvangen.

 

De klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld, tenzij er omstandigheden zijn die dit belemmeren. In dat geval brengt de klachtenfunctionaris de klager  hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De klacht wordt in ieder geval binnen een termijn van 6 weken afgehandeld.

 

Met vriendelijke groet,

Gastouderbureau Happy Home