• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Als gastouder vangt u één tot maximaal zes kinderen op. Dit is mede afhankelijk van de opvangruimte en de leeftijd van de opvangkinderen. Dit doet u in uw eigen woning of bij de ouder thuis. Als gastouder verricht u leuk en verantwoordelijk werk. Dit werk kunt u goed combineren met de zorg voor uw eigen gezin, ander (vrijwilligers)werk en uw hobby's. Ook kunt u in overleg met de ouder, uw eigen werktijden en uurtarief bepalen.

Hoe kan ik me aanmelden als gastouder?

 1. Meld u aan via de website op de homepage of vestiging
 2. Wij beoordelen of uw een opleiding hebt gedaan die voorkomt op de landelijke lijst van opleidingen die voldoen voor gastouders. Zo niet, dan kunt u via ons de opleiding volgen.
 3. Wij maken en afspraak voor Risico-inventarisatie van de opvanglocatie.
 4. U vraagt hier een Verklaring Goed Gedrag aan bij de gemeente, voor uzelf en alle inwonende volwassenen (vanaf 18 jaar).
 5. Zodra wij over alle noodzakelijke documenten beschikken, melden wij u aan bij de gemeente.
 6. De GGD controleert uw documenten en kan ook eventueel een huisbezoek afleggen
 7. Na advies van de GGD beschikt de gemeente over uw inschrijving in het landelijk register.
 8. Na positieve beschikking van de gemeente ontvangt u een uniek registratienummer en heeft een erkend opvangadres.

Indien u geen of geen passende opleiding hebt, dan kijken we samen welke opleidingstraject beschikbaar zijn.  

Met ingang van 2010 is het verplicht om als gastouder ingeschreven te staan in het landelijk register kinderopvang. Alleen dan komen ouders in aanmerking voor een bijdrage in de kosten, de kinderopvangtoeslag. Om u te kunnen inschrijven in het landelijk register moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.

De voorwaarden zijn:

 • U dient in het bezit te zijn van een  goedgekeurde diploma    (lijst bij ons beschikbaar) ,
 • U dient in het bezit te zijn van een geldig certificaat eerste hulp aan kinderen,
 • U dient in het bezit te zijn van een Verklaring omtrent het Gedrag   (continu screening)
 • Indien de opvang bij u thuis plaatsvindt, dienen volwassen huisgenoten ook in het bezit te zijn van een VOG,
 • Meer informatie als u bij de vraagouder thuis opvangt
 • De opvangwoning is door ons geïnspecteerd en goed bevonden
 • Voldoen aan de eisen van veiligheid  (continu screening)
 • Daarnaast mag u geen gastouder zijn als u een kind heeft dat onder toezicht staat. 
 • U wordt door ons ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Maximumaantal kinderen per gastouderopvang

Hoeveel kinderen gastouders op hun eigen woonadres mogen opvangen, hangt af van de leeftijd van de kinderen. Een gastouder mag maximaal 6 kinderen tot 13 jaar opvangen waarvan:

maximaal 5 kinderen tot 4 jaar;
maximaal 4 kinderen tot 2 jaar;
maximaal 2 kinderen tot 1 jaar.

Dit maximum aantal kinderen is inclusief de eigen kinderen (tot 10 jaar) van de gastouder.

Eisen locatie gastouderopvang

Als gastouder biedt u kinderopvang aan. Dat mag zowel op uw eigen woonadres als op het woonadres van een van de ouders. Vangt u de kinderen op op het woonadres van de ouders? Dan kunnen op dat adres meer gastouders geregistreerd staan. Voorwaarde is dat de gastouders op dit adres op verschillende dagen of tijden actief zijn. U mag als gastouder kinderopvang aanbieden op meer woonadressen.

De locatie voor gastouderopvang moet voldoen aan verschillende eisen, zoals:

Er is een aparte slaapruimte voor kinderen jonger dan 1,5 jaar.
Er is voldoende speelruimte binnen en buiten.
De woning is volledig rookvrij en er zijn voldoende goed functionerende rookmelders.

Verder moet er bij opvang van 4 kinderen of meer een achterwacht zijn voor noodgevallen.

Voldoet u nog niet aan de voorwaarden, dan helpen wij u om zo snel mogelijk geregistreerd gastouder te worden.

Neem dan even contact met ons op. Wij zorgen dat u binnen enkele weken alsnog voldoet aan alle voorwaarden.

Registratie LRK

Gastouderbureau Happy Home kan u in het LRKP (Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen) inschrijven wanneer wij in het bezit zijn van de genoemde documenten. 

Na ontvangst van de documenten wordt alles aan de gemeente van het opvangadres opgestuurd. De gemeente geeft opdracht aan de GGD om een inspectie te doen. De gehele registratie zal maximaal 10 weken in beslag nemen.

Er zijn gemeentes in Nederland die registratiekosten (zgn. leges heffen) voor een nieuwe registratie of wijziging in het LRKP. De kosten voor deze leges dient de gastouder zelf te voldoen. De gemeente stuurt een nota aan Gastouderbureau Happy Home voor deze leges. Gastouderbureau Happy Home zal voorafgaande aan de registratie deze kosten aan de betreffende gastouder factureren. Deze leges lopen van enkele euro’s tot zelfs honderden euro’s. Nadat de factuur is voldaan zal de registratie verder in gang worden gezet. Bij terugtrekking van de ingediende aanvraag is er geen restitutie mogelijk.

Deze registratiekosten (leges) worden als gastouder bij gastouderbureau Happy Home terugverdiend. 
Hoe ?  dat leggen wij graag uit.  Neem hiervoor contact op met onze consulenten.

Handboek

Het wetsvoorstel Herziening Kinderopvangstelsel heeft grote gevolgen voor gastouders. Zo worden er eisen gesteld aan de opleiding van gastouders, aan de wijze waarop gastouders en het gastouderbureau de administratie voeren en hoe ze hun betalingen verzorgen. Daarnaast wordt elke gastouder op het opvangadres door de GGD gecontroleerd. Al deze veranderingen zorgen ervoor dat de gastouder haar zaakjes nog beter op orde moet hebben. 

Vandaar dat iedere gastouder een compleet handboek van ons krijgt. 

Alle documenten van het handboek zijn digitaal beschikbaar via uw gastouderlogin