• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

VOG en continue screening 

Sinds 2013 worden alle medewerkers in de kinderopvang continue gescreend. Dit houdt in dat als een medewerker in de kinderopvang verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit, een melding gaat van het ministerie van Veiligheid en Justitie naar de gemeente waar de medewerker werkzaam is. 

Wanneer de overtreding waar de medewerker van verdacht wordt, als een bedreiging wordt gezien voor de veiligheid van de kinderen, gaat er via de gemeente en GGD een signaal uit naar de houder van het gastouderbureau. In verband met privacy wetgeving krijgt de houder geen uitleg over het strafbaar feit zelf.

Aanvragen VOG digitaal 

Gastouders en hun huisgenoten van 18 jaar en ouder kunnen een email sturen naar info@gob-happyhome.nl. De VOG aanvraag wordt dan elektronisch voorbereid. 

Een gastouder moet over een internetverbinding en een e-mailadres beschikken. Ook moet een gastouder zijn ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Verder moet een gastouder een DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord hebben. In verband met de online betaling van de leges (kosten) van de aanvraag moet een gastouder bankieren bij een bank die is aangesloten op iDEAL. 

Kosten € 33,85

 VOG digitaal aanvragen? Vul hieronder uw gegevens in en verstuur de aanvraag. De aanvraag wordt dan door ons verwerkt en u ontvangt een email met betalingsgegevens via Dienst Justis die de officiële aanvraag in behandeling neemt. 

 Let op: Voor het invullen van zijn/haar deel van de aanvraag moet aanvrager beschikken over een internetaansluiting, e-mailadres en DigiD. Betaling* van de aanvraag kan alleen met iDEAL. Het adres van de aanvrager mag in de Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten niet in onderzoek zijn.Indien aanvrager niet voldoet aan één van deze voorwaarden kan de aanvraag alleen via de gemeente worden ingediend.

 

 

Aanvragen VOG op papier

Voldoe je niet aan al deze voorwaarden, dan kan je jouw VOG-aanvraag niet via internet indienen.  Stuur ons dan een email voor een aanvraagformulier op papier. 


Let op!

Bij de gemeente ontvang je een uitdraai van jouw aanvraag. Controleer of de functie naam mw (in) direct zorg kinderen/huisgenoot is en dat er gescreend wordt op functie 84 en 86. 

Onze ervaring is dat de medewerker aan de gemeentebalie dit regelmatig niet goed overneemt van het VOG aanvraagformulier. Een VOG afgegeven op een andere functienaam en/of als er niet gescreend is op 84 en 86 voldoet niet!