• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Wij waarderen het zeer als ouders actief met ons mee willen denken. Uiteindelijk gaat het erom dat u tevreden bent. Daarom staat overleg met de ouders hoog in ons vaandel. Vraagouders hebben volgens de nieuwe Wet Kinderopvang adviesrecht over pedagogische items en alle andere zaken die hen ter harte gaan.

Elk kindercentrum of gastouderbureau is volgens de wet kinderopvang verplicht een oudercommissie in te stellen. Als dit niet lukt ivm een lage aantal klanten ,dan kan voor een alternatieve ouderraadpleging gekozen worden. Inspanningsplicht voor een echt oudercommissie blijft dan wel bestaan. 

 

Alternatieve ouderraadpleging gastouderbureau Happy Home

Gastouderbureau Happy Home vindt het belangrijk dat ouders/verzorgers haar kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de gastouderopvang van hun kinderen. De Wet kinderopvang stelt dit tevens verplicht voor gastouderbureaus.

Gastouderbureau Happy Home heeft meerdere regionale vestigingen en wij vinden het daarom belangrijk dat ouders op een makkelijke manier gebruik kunnen maken van het adviesrecht. Het treft hier een ‘alternatieve ouderrraadpleging’.

Happy Home zal dit op de volgende manier vormgeven:
Wanneer er veranderingen aan komen betreffende onderwerpen waar u adviesrecht op heeft zal Happy Home u hierover informeren door middel van een nieuwsbrief. U kunt op deze nieuwsbrief reageren met opmerkingen en tips. Dit kunt u uiteraard gewoon doen bij uw eigen regioconsulent. Happy Home zal uw reacties ter harte nemen en meenemen in de besluitvorming over deze onderwerpen.

De onderwerpen waar ouders / verzorgers adviesrecht op hebben zijn:

· beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid 
· prijs van de kinderopvang 
· kwaliteitsaspecten, waaronder voedingsaangelegenheden en pedagogisch beleid 
· openingstijden 
· spel- en ontwikkelingsactiviteiten 
· klachtenbehandeling.

Tevens zal Happy Home u informeren als er een inspectierapport is opgesteld door de GGD en wordt deze op de website geplaatst. Mochten er tussendoor onderwerpen aan de orde komen waarop u adviesrecht heeft, dan zal u hierbij betrokken worden.

Op dit moment zijn we tevens druk bezig om een klankbordgroep voor ouders op te gaan zetten. 

 

Mocht u interesse hebben om deel uit te maken van de oudercommissie, dan kunt u contact met uw regionale vestiging van Happy Home.