• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Bij gastouderopvang wordt uw kind opgevangen door een gastouder. Een gastouder is iemand die uw kind in zijn eigen huis of bij u thuis opvangt wanneer u werkt of studeert. Uw gastouder kan een bekende zijn, zoals oma of een buurvrouw, maar kan ook iemand zijn die wij voor u hebben gevonden en naast uw kind nog enkele andere kinderen opvangt. Met deze vorm van opvang krijgt uw kind de aandacht die het verdient.

Er zijn verschillende vormen van gastouderopvang. 

De varianten:

1. Opvang bij de gastouder of een andere ouder thuis
2. Opvang aan huis voor uw eigen en andere kinderen
3. Privé-opvang aan huis voor alleen uw eigen kinderen
3.1 Door een familielid
3.2 Door een gastouder tot en met 3 dagen per week

Lees meer........

Wat doen wij voor u

Vanuit meerdere vestigingen streven wij middels regioconsulenten ernaar om samen met u een passende opvang cq gastouder te vinden. Hierna zorgen wij voor de begeleiding, ondersteuning en de gehele financiële afhandeling voor u en de gastouder.

Gastouderbureaus moeten voldoen aan de eisen van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (WKo). De GGD controleert de gastouderbureau’s elk jaar. Alleen als het gastouderbureau voldoet aan de eisen, wordt (of blijft) het bureau in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspelzalen (LRKP) ingeschreven. De eisen staan in de Regeling kinderopvang en peuterspeelzalen 2012.

Af en toe krijgen we de vraag wat het gastouderbureau eigenlijk doet voor de bemiddelingskosten die vraagouders elke maand moeten betalen. Een terechte vraag natuurlijk. In het kort komt het er op neer dat wij ervoor (moeten) zorgen dat u verzekerd bent van een professionele gastouder en daardoor recht heeft op (een inkomensafhankelijke) kinderopvangtoeslag.

Omdat het niet altijd even duidelijk is op welke manieren wij dat doen, hebben we dit voor u op een rijtje gezet:

Bemiddelen

- Het werven en selecteren van gastouders
- Het matchen van gast- en vraagouders en de kennismaking in gang zetten
- Het voeren van intake-, koppelings- en evaluatiegesprekken met ouders
- Bemiddeling en herbemiddeling
- Begeleiding van gastouders d.m.v. minimaal 2 huisbezoeken per jaar

Ondersteuning

- Bemiddeling bij problemen
- Adviseren aan ouders en gastouders
- Vervangende (nood)opvang zoeken en regelen (indien mogelijk)
- Administratie (o.a. overeenkomsten en verslaglegging)
- Jaarlijkse RIE (risico inventarisatie en evaluatie) op het opvangadres
- Controle op naleving van het handboek en bijhouden kinddossier
- Veiligheids- en gezondheidsverslag voor GGD
- Voldoen aan alle kwaliteitseisen (register kinderopvang), controle GGD
- Registratie gastouders in het landelijk register kinderopvang
- Certificering van het bureau (protocollen, werkwijzen etc.)
- Jaarlijkse gastouderdag
- PR gastouderbureau

Administratief

- Het voeren van de wettelijke kassiersfunctie (financiële afhandeling, facturering en vraagbaak )
- Kosten deurwaarderskantoor
- Debiteurenbeheer
- Jaaropgaaf ouder en gastouder
- Hulp en advies bij vragen over Belastingen en kinderopvangtoeslag 
- Aanlevering jaargegevens aan belastingdienst

Deskundigheid

- Het begeleiden van gastouders bij de opleiding MBO Helpende Zorg en Welzijn niveau 2
- EHBO training en herhaling volgens de eindtermen van het Oranje Kruis
- Aanbieden modules Kinderwijs.tv
- Zorg dragen voor bijscholing gastouders
- Zorg dragen voor bijscholing bemiddelingsmedewerkers
- Het geven van pedagogisch advies en begeleiding
- Themabijeenkomsten
- Het onderhouden van contacten met verschillende gemeenten, betalende instanties, Bureau Jeugdzorg en relevante bedrijven
- Landelijke en regionale contacten onderhouden om ontwikkelingen te volgen
- Professionalisering van de gastouderopvang (pedagogisch keurmerk gastouders)
- Ouders en gastouders informeren over wijzigingen en ontwikkelingen in de gastouderopvang
- Oudercommissie
- Klachtenregeling

Voor alle opvangcontracten van gastouderbureau Happy Home geldt, dat u de kosten vergoed kunt krijgen via de kinderopvangtoeslag. We werken landelijk en efficiënt door optimaal gebruik van de mogelijkheden van internet en automatisering. Daardoor is onze kostprijs voor ouders laag en gaat het grootste deel van de opvangkosten naar de gastouder, die immers de daadwerkelijke opvang verzorgt. 

Happy Home biedt snelle en professionele bemiddeling voor ouders en gastouders aan in heel Nederland.

Voordelen van gastouderopvang